BRUGERBETINGELSER

Sidst ændret: d. 13. november, 2017

Velkommen til Una Organic. Disse Brugervilkår (“Brugervilkår”) er en juridisk bindende aftale mellem dig, enten en person, gruppe eller enhed (“Bruger”, “Dig”, eller “Din”) og www.unamadras.dk (“Webstedet” eller “Tjenesten”), som ejes og drives af Una Organic GmbH (“Firmaet”“Vi”“Os”, eller “Vores”) et firma, der drives i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark fra dets hovedkontor beliggende på Am BuchBühl 2, 78333, Stockach, Tyskland. Disse Brugerbetingelser regulerer sammen med Salgsbetingelserne og Fortrolighedspolitikken (samlet kaldet “Aftale” eller “Vilkår”) dit brug af Webstedet og dit køb af produkter. Gennemlæs venligst disse Vilkår omhyggeligt, før du bruger vores Websted og før du bestiller eventuelle produkter gennem vores Websted.

Ved fortsat at tilgå Webstedet erklærer og indestår du over for Firmaet, at du har læst denne Aftale og accepterer at være bundet af den.

 1. Ændringer

Firmaet forbeholder sig retten til at ændre enhver bestemmelse i denne Aftale, såvel som retten til at ophøre med produktionen af varen. Hvor vi foretager ændringer i denne Aftale, vil vi underrette dig om dette ved at ændre datoen for seneste opdatering ovenfor på denne Aftale. Gennemgå venligst disse Vilkår, når du besøger Webstedet eller bestiller et produkt. Alle ordrer placeret via Webstedet er underlagt vores Salgsbetingelser. De Vilkår, der er gældende på tidspunktet for din bestilling, vil regulere salgsaftalen mellem dig og Firmaet. Det er ikke sikkert, at vi gemmer kopier af tidligere versioner af vores Salgsbetingelser, så du anbefales hermed at udskrive eller gemme en kopi til eventuel fremtidig reference.

 1. Brugsret

Vi henvender ikke vores Websted til brugere under 18 år. Hvis du ikke opfylder alderskriterierne, beder vi dig om ikke at tilgå vores Websted, oprette en konto eller bestille et produkt via Webstedet. Hvis du indgår denne Aftale på vegne af en anden person, gruppe eller enhed, erkærer og inderstår du over for Firmaet, at du har beføjelse til at handle på vegne af den pågældende person, gruppe eller enhed og til at binde førnævnte til denne Aftale.

Med henblik på at beskytte børns privatliv indsamler vi ikke personlige oplysninger fra børn under tretten år. Hvis du er under 13 år, beder vi dig om ikke at tilgå dette Websted.

 1. Brugeradfærd

Du accepterer, at du aldrig vil:

 • bruge Webstedet eller noget produkt tilbudt af Firmaet til illegale eller ulovlige formål;
 • opslå indhold, der kan være potentielt eller faktisk skadeligt for Firmaet eller nogen Bruger;
 • opslå indhold eller information, der er falsk, ukorrekt, vildledende eller bedragerisk af natur;
 • på nogen måde krænke Brugers eller tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, handelshemmelighed eller andre ejendomsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder til reklamation, fortrolighed eller privatlivets fred;
 • handle på nogen måde, der kan føre til overtrædelse af relevante love og bestemmelser;
 • opslå indhold, der kan betragtes som ærekrænkende, injurierende, truende eller chikanerende;
 • opslå indhold, der er uanstændigt eller indeholder materialer, som vi efter eget skøn finder upassende eller ulovligt;
 • forsætligt eller uforsætligt forårsage skade eller underminere Webstedets funktion ved at introducere virus eller andre computer programmeringsrutiner, der kan beskadige, ændre, slette eller gribe forstyrrende ind i noget system, data eller personlige oplysninger, der opbevares på Webstedet;
 1. Intellektuel ejendom

Medmindre andet udtrykkeligt angives, er alle produkter, der sælges på vores Websted og alt indhold, der stilles til rådighed af Firmaet, herunder, uden begrænsning, tekst, grafik, logoer, varemærker, lyd, video, interaktive funktioner, software og lignende (“Firmaets Indhold”) ejet af og/eller licenseret til Firmaet og underlagt varemærkeret, ophavsret og andre immaterielle rettigheder i henhold til lokale og internationale love og konventioner. Du lover, at du ikke vil kopiere, sælge, overføre, licensere, underlicensere, tildele, reproducere, genudgive, adskille, dekompilere, baglæns udvikle eller distribuere noget som helst af Firmaets Indhold på nogen måde, undtagen som det er hensigten i henhold til Aftalen. Du må ikke tilpasse, ændre eller oprette nogen form for derivat af noget af Firmaets Indhold uden forudgående skriftlig tilladelse fra Firmaet. Du lover, at du ikke vil fjerne nogen ophavsretsmærker, varemærker og eventuelle proprietære angivelser fra noget af Firmaets Indhold. Du forstår, at enhver brug af Firmaets Indhold på noget som helst websted, system eller program, der ikke ejes og drives af os, er strengt forbudt. Brugere får hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge Firmaets Indhold og dette Websted til deres egen personlige og ikke-kommercielle brug.

Du erkender, at overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre kriminelt, såvel som civilretligt ansvar.

 

 1. Brugerindhold

Brugerindhold henviser til alt indhold, der er uploadet, offentliggjort eller delt af Brugere på alle Webstedets offentlige områder. Offentlige Områder omfatter alle blogindlæg, artikler, fællesskabsfora, anmeldelsessider på Webstedet. Brugerindhold omfatter, men er ikke begrænset til, spørgsmål, kommentarer eller produktanmeldelser, der indsendes af brugere til Webstedet. Ved at opslå, indsende eller bidrage med tekst, billeder og andet lignende indhold via Webstedet eller på vores sociale mediesider, repræsenterer og garanterer du over for os, at du har de nødvendige intellektuelle ejendomsrettigheder og beføjelse til at indsende indholdet til Webstedet, og at en sådan indsendelse er ikke i strid med nogens eksisterende juridiske rettigheder og/eller dine forpligtelser over for nogen tredjemand.

Vi hævder ikke at eje noget som helst Brugerindhold, men ved at opslå, indsende eller bidrage med Brugerindhold gennem Webstedet og vores sociale mediesider, giver du os udtrykkeligt uigenkaldelig, royaltyfri og fuldt ud betalt, ikke-eksklusiv, verdensomspændende licens til at bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, fremføre, vise, oprette derivater eller dele, enten på tryk eller gennem hvilket som helst digitalt medie, alt vores Brugerindhold, herunder men ikke begrænset til vurderinger og anmeldelser for vores produkter. Du frafalder hermed eventuelle krav på fremtidig godtgørelse som følge af Firmaets brug af dit Brugerindhold i enhver form. Du forstår, at alt ansvar for Brugerindhold tilfalder den Bruger, der har indsendt sådant indhold, og at Firmaet ikke bærer ansvaret for eventuelle fejl, udeladelser eller unøjagtigheder i noget Brugerindhold. Vi hverken står bag eller anbefaler noget Brugerindhold, og du fritager os hermed udtrykkeligt for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller forbundet med din brug af Brugerindhold.

 1. Ansvarsfraskrivelse for oplysninger

Firmaet leverer alle oplysninger, der er tilgængelige på Webstedet, udelukkende til generelle formål. Vi hverken hævder eller repræsenterer, at specifikke resultater kan opnås ved brug af de produkter, der er anført på vores Websted. Selv om vi tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at alle oplysninger, der er opslået på Webstedet, er korrekte, kan vi ikke give nogen garantier med hensyn til nøjagtigheden af ​​enhver oplysning.

Alle produktbilleder på Webstedet er kun til illustration. Hvor det er muligt, vil vi forsøge at vise/angive produktets faktiske størrelse, og hvis du har eventuelle produktrelaterede forespørgsler, kan du kontakte os på [email protected], før du afgiver din ordre.

 1. Feedback

Hvis du gerne vil give os feedback, kommentarer og forslag, bedes du sende din feedback til den mailadresse, der er angivet nedenfor. Ved at indsende dine forslag, ideer og feedback, repræsenterer og garanterer du over for Firmaet, at du har fuld ret til at indsende sådanne oplysninger, og at du ikke overtræder nogen anden persons eller enheds intellektuelle ejendomsrettigheder. Når du sender os dine ideer, forslag, kommentarer eller feedback, accepterer du at give Firmaet enhver juridisk ret til at bruge, offentliggøre og/eller på anden måde udnytte din indsendelse helt eller delvist uden begrænsning eller kompensation til dig. Du forstår, at du vil frafalde alle krav mod selskabet, nu og i fremtiden, på nogen som helst monetær kompensation.

Kontakt os

Mail: [email protected]

 1. Links til tredjeparter

Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder, som ikke ejes eller drives af os. Disse links stilles kun til rådighed for din nemheds skyld, og sådanne links udgør ikke en godkendelse eller anbefaling af sådanne tredjeparters websteder, produkter eller tjenester fra Firmaets side. Vi hverken gennemgår eller verificerer indhold og påstande fra tredjepartswebsteder eller produkter/tjenester, der tilbydes af dem. Vi vil ikke holdes ansvarlige for indholdet af sådanne tredjepartswebsteder. Bemærk venligst, at disse tredjepartswebsteder er underlagt deres egne vilkår og betingelser, samt fortrolighedspolitik, og at disse kan være forskellige fra dem, der er indeholdt i denne aftale. Det anbefales hermed, at du gennemgår vilkår og betingelser, samt fortrolighedspolitik for sådanne tredjepartswebsteder, før du tilgår eller gør brug af deres tjenester.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse med hensyn til garantier

WEBSTEDET LEVERES AF FIRMAET TIL DIG “SOM DET ER”, “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIGT” UDEN NOGEN SOM HELST REPRÆSENTATION AF GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. I DEN STØRST MULIGE UDSTRÆKNING TILLADT I GÆLDENDE LOV, VIL VI HVERKEN REPRÆSENTERE ELLER GARANTERE, AT TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT, FEJLFRI ELLER FULDSTÆNDIG SIKKER, OG HELE RISIKOEN, HVAD ANGÅR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG INDSATS TILFALDER DIG. VIRKSOMHEDEN EKSKLUDERER HELT OG HOLDENT ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER STATUTORISKE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED, ARBEJDSMÆSSIG VIRKNING, NØJAGTIGHED, TITEL, IKKE-OVERTRÆDELSE, HERUNDER GARANTIER ELLER BETINGELSER, DER OPSTÅR UNDER FORHANDLING ELLER UNDER HANDELSFORLØBET. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DIN BESLUTNING OM AT BRUGE HJEMMESIDEN ER HELT PÅ EGEN RISIKO.

 

 1. Lovvalg

Denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i i Danmark. Eventuelle søgsmål eller krav mod Firmaet skal indbringes for en ret med passende kompetence til at tage stilling til sagen i i Danmark.

 1. Ingen gruppesøgsmål

Alle krav mellem dig og Firmaet i forbindelse med disse Vilkår vil blive procesført individuelt, og ingen af ​​partierne vil konsolidere eller søge gruppeproces for noget krav, hvad angår Webstedet eller ethvert produkt, der tilbydes af Firmaet. DU ANERKENDER, AT DU HAR LÆST VILKÅRENE, DU FORSTÅR DEM, OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR.

 1. Hele Aftalen

Denne Aftale og eventuelle fremtidige ændringer af denne Aftale udgør hele enigheden mellem dig og Firmaet med hensyn til emnet heri. Med mindre andet er udtrykkeligt angivet, erstatter denne Aftale alle tidligere Aftaler mellem dig og Firmaet.

 1. Frafald

Enhver mangel fra Firmaets side på at udøve sin ret eller retsmiddel i henhold til denne Aftale vil ikke udgøre et frafald af denne ret eller dette retsmiddel fra Firmaets side.

 1. Overdragelse

Firmaet kan overdrage hvilken som helst af sine ansvar/forpligtelser til enhver anden person uden underretning af Brugeren. Dog må Brugeren ikke overdrage, underlicensere eller på anden vis overføre nogen af sine rettigheder under denne Aftale til nogen anden part uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Firmaet.

 1. Adskillelighed

Hvis gældende lov finder, at en bestemmelse i denne Aftale er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, vil denne bestemmelse begrænses til det mindst mulige omfang, og denne begrænsning vil ikke påvirke gyldigheden og eksigibiliteten af ​​resten af ​​denne Aftale.

 1. Force Majeure

Hverken Firmaet eller Brugeren vil blive holdt ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for den anden, hvis en sådan forsømmelse skyldes force majeure (herunder brand, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller anden naturkatastrofe), krig, invasion, fremmede fjenders handlinger, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig), borgerkrig, oprør, revolution, oprør, militærkup eller magtovertagelse eller konfiskation, terroraktiviteter, nationalisering, statslig sanktion, blokering, embargo, arbejdstvist, strejke, lockout eller enhver afbrydelse af eller manglende elektricitet eller server-, system-, computer-, internet- eller telefontjeneste.

 1. Tvister

I tilfælde af tvister er Kunden og Firmaet enige om at tage alle rimelige skridt for en mindelig løsning af en sådan tvist. Kunden indvilliger i at fremlægge et skriftligt sammendrag af tvisten for Firmaet, så snart tvisten opstår, sammen med Kundens forslag til en løsning. Firmaet indvilliger i at svare på tvisten inden for fem-og-tyve (25) dage fra datoen for modtagelse af dette sammendrag og enten acceptere den foreslåede løsning eller foreslå kunden en alternativ løsning skriftligt til kunden. Hvis Kunden er tilfreds med Firmaets foreslåede løsning, skal Aftalen meddeles Firmaet inden for syv (7) dage fra datoen for modtagelse af Firmaets svar. Firmaets skriftlige svar skal anses for at være en afviklingsdiskussion og vil ikke tillades i eventuelle yderligere retsprocesser. Hvis Brugeren og Firmaet ikke er i stand til at løse tvisten, kan de søge alternative retsmidler i overensstemmelse med denne Aftale.

 1. Kontakt os

Una Organic GmbH’s kontor i Tyskland:

Una Organic GmbH

Am BuchBühl 2

78333 Stockach

Tyskland

Mail: [email protected]

Telefon i Danmark: 69918214